O projektu

jak vznikal a jak funguje projekt Audiobrno.cz

Cíle projektu

Město Brno má nejen kvalitní architekturu, ale také velké množství významných stromů, které rozhodně stojí za pozornost. Denně kolem nich chodíme cestou do školy, do práce či za zábavou, ale jich si jen velmi zřídka všimáme. Zajímavou a poutavou formou přibližujeme široké veřejnosti 10 brněnských významných či památných stromů. Projektem audiostezky bychom chtěli zvýšit povědomí současných občanů i návštěvníků města o jeho významných stromech a příbězích, které se pod jejich kůrou skrývají.

Jak vznikala stromová audiostezka Brna

Za brněnskou audiostezkou stojí dobrovolníci programu Akce příroda Hnutí Brontosaurus. Pohnutkou k započetí prací na AudioBrnu byl vzor obdobné audiostezky v Teplicích. Vedoucí brněnské stezky je spoluautorem právě té teplické.

Stromy, které byly do audiostezky zahrnuty, vzešly z rozhodnutí realizačního týmu a konzultací s doc. Petrem Maděrou z Mendelovy univerzity. Ke každému z nich pak účastníci projektu dohledávali na internetu, v knihov-nách, u odborníků i v terénu co nejvíce informací. Ze sebraných útržků bylo ovšem nutné složit ucelené texty, které prošly diskusí realizačního týmu. Díky tomu je projekt AudioBrno.cz momentálně významným zdrojem informací o stromech města Brna na internetu.

V létě příštího roku přibudou anglické a německé jazykové mutace, do roka bychom rádi spustili projekt Stromy dětem, audiostezku pro děti vytvořenou jejich vrstevníky, která povede v parcích kolem dětských hřišť či cuk-ráren.

Autoři a partneři

Na realizaci projektu se podíleli: Simona Faberová, Markéta Novotná, Alžběta Čápová, Veronika Juřenová, Lenka Zouharová, Martin Hnyk, Martin Bálek, Jan Kolman, Jiří Štojdl.

Děkujeme vedení Hnutí Brontosaurus, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Nadaci Veronica, Českému rozhlasu Brno a Mendelově univerzitě.

Finančně projekt podpořila Nadace Veronica a Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, a to souhrně ve výši 27 000 Kč, za které byly pořízeny nahrávky, tisk map, označení míst - barvy, výroba šablon - a webdesign.

Na naše stránky odkazují:

. Brontosaurus Nadace Veronica ČRo Brno Město Brno Projekt je volně šiřitelný pro nekomerční účely, pro komerční účely nás kontaktujte.